Õpileping

Õpileping on õppija ja juhendaja vaheline “leping”, mis defineerib kuidas ja mida õpitakse ning kuidas õpitut hinnatakse. Õpileping koosneb viiest osast:

Teema – Digitaalse õppevara loomine. Soovin saada täiendavaid teadmisi digitaalsest õppevarast ning selle võimalustest, et teha hästi informeeritud otsuseid ning suunata kooli vahendeid eesmärgipäraselt digitehnoloogiate soetamisel.

Eesmärgid – Minu õpiprojekti eesmärgiks on raalmõtlemise kursuse loomine õpetajakoolituse jaoks. Minu isiklikus kogemuses on õpetajad digipelglikud ning vajavad tihti tõlget kooli IT-teenistusega suhtlemisel. Paljud arusaamatused tekivad just kohtadest, kus õpetajad ei mõista andmebaaside põhimõttelist ehitust – seda, mida pole andmebaasi lisatud ei saa päring välja anda.

Strateegiad – Eesmärkide saavutamiseks
– osalen aktiivselt seminarides
– loen viidatud teadusartikleid
– küsin vajadusel abi kursusekaaslastelt või õppejõududelt
– esitan jooksvalt kõik iseseisvad tööd
– osalen aktiivselt õppematerjali koostamise grupitöös

Vahendid/ressursid – Mulle on kursuse läbimisel kindlasti abiks nii kooli IT teenistuse töötajad kui ka meie tublid haridustehnoloogid, kellega mul on õnnestunud mitmes Erasmus+ projektis koostööd teha. Töökohal on olemas erinevad vahendid õppevara koostamiseks muuhulgas 360kraadi kaamerad. Tulenevalt varasemast kogemusest erinevates projektides on väike kogemus erinevate õppevara koostamist toetavate keskkondadega nagu Canva, Thinglink, Mindomo jne.

Hindamine – Antud kursuse eesmärk on saavutatud kui grupitööna on valminud õppevara, mida on sobilik esitada näitusel. Tulemus on suurepärane juhul kui valminud õppevara on arusaadav kolleegidele, kes ennast Digipeegli uuringus hindasid mitte väga kõrgel tasemel olevaks.

Õpileping on valminud vastavalt ülesandele: https://digioppevara.wordpress.com/2021/01/31/esimene-ulesanne-opilepingu-koostamine/